headphone

Фторопластовий лист DONIFLON 2020

Фторопластовий лист DONIFLON 2020Фторопластовий лист DONIFLON 2020
Склад PTFE, кремнезем

СХВАЛЕННЯ ТА ВІДПОВІДНІСТЬ

  • BAM (oxygen)
  • EN 12308 (cryogenic)
  • EU No. 10/2011
  • FDA

РОЗМІРИ ЛИСТА
Розмір (мм): 1500 x 1500
Товщина (мм): 1,5 | 2,0 | 3.0

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Типові значення для товщини 2 мм
Щільність DIN 28090-2 г/см 3 2.1
Стисливість ASTM F36J % 7
Відновлення ASTM F36J % 45
Міцність на розрив ASTM F152 МПа 14
Залишкова напруга DIN 52913
30 МПа, 300°C, 16 год МПа 13
Питома швидкість витоку DIN 3535-6 мг/(с·м) 0,002
діапазон pH 0-14
Умови роботи
Мінімальна температура °C/°F -200/-328
Максимальна температура °C/°F 260/500
Максимальний тиск бар/псі 80/1160

PT діаграма EN 1514-1, тип IBC, PN 40, DIN 28091-2 / 3,8, 2 мм

Фторопластовий лист DONIFLON 2020
Діаграми PT Фторопластовий лист DONIFLON 2020 вказують на максимально допустиму комбінацію внутрішнього тиску та робочої температури, яка може бути одночасно застосована до даної товщини прокладок, розміру та класу герметичності. Враховуючи широке розмаїття застосувань прокладки та умов експлуатації, ці значення слід розглядати лише як орієнтир для правильного складання прокладки. Загалом, більш тонкі прокладки демонструють кращі PT властивості.
  • Загальна придатність – згідно звичайних методів монтажу та хімічної сумісності
  • Умовна придатність – Відповідні заходи забезпечують максимальну продуктивність конструкції з’єднання та встановлення прокладки. Рекомендується технічна консультація
  • Обмежена придатність – технічна консультація обов’язкова.
Loading...
Пікова температура °C

Минимальная температура

2,4-толуолдіізоціанат, N-метил-піролідон (NMP), Адипінова кислота, Азот (газ), Азотна кислота 10%, Азотна кислота 65%, Акрилова кислота, Акрилонітрил, Альдегіди, Алюмінат натрію (умови), Алюміній ацетат, Алюміній хлорид, Аміак (газ), Амілацетат, Аміни, Ангідриди, Анізол, Анілін, Аргон (газ), Арсенат свинцю, Асфальт, Ацетамід, Ацетат калію, Ацетат міді, Ацетат свинцю, Ацетилен (газ), Ацетон, Ацетонітрил, Бензальдегід, Бензин, Бензойна кислота, Бензол, Бікарбонат амонію, Бікарбонат калію, Бікарбонат натрію, Біодизель, Біоетанол, Бісульфіт натрію, Біхромат калію, Борна кислота, Бура, Бутадієн (газ), Бутан (газ), Бутиловий спирт (Бутанол), Винна кислота, Вініліденхлорид, Вінілхлорид (газ), Вода, Водень (газ), Вуглеводні, Вуглекислий газ (газ), Галун, Гас, Гелій (газ), Гептан, Гідравлічне масло (мінеральне), Гідравлічне масло (на основі гліколю), Гідравлічне масло (на основі фосфатного ефіру), Гідразин, Гідроксид амонію, Гідроксид калію (умови), Гідроксид кальцію, Гіпохлорит натрію (відбілювач), Гліколі, Гліцерин, Декалін, Декстрин, Дибензиловий ефір, Дибутилфталат, Диметилацетамід (DMA), Диметилформамід (DMF), Діоксан, Діоксид сірки (газ), Діфіл (Даутерм А), Дьоготь, Естери, Етан (газ), Етилацетат, Етилен (газ), Етиленгліколь, Етилцелюлоза, Ефіри, Желатин, Залізний купорос, Ізобутан (газ), Ізооктан, Ізопрен, Ізопропіловий спирт (ізопропанол), Їдкий натр (умови), Йодистий калій, Карбонат калію, Кетони, Кисень (газ), Крезоли (крезилова кислота), Креозот, Крохмаль, Ксиленол, Ксилоли, Лимонна кислота, Мазут, Малеїнова кислота, Масла (ефірні), Масляна кислота, Метан (газ), Метилен дихлорид, Метилетилкетон (МЕК), Метиловий спирт (метанол), Метилхлорид (газ), Мило, Мідний купорос, Молоко, Молочна кислота, Морська вода/розсіл, Моторне масло, Мурашина кислота 10%, Мурашина кислота 100%, Мурашина кислота 85%, Нафта, Нафта (Сира нафта), Нітрат калію, Нітробензол, Нітрозні гази (NOx), Октан, Олеїнова кислота, Олеум (сірчана кислота, димляча), Олії (рослинні), Оцет, Оцтова кислота 10%, Оцтова кислота 100% (крижана), Пальмітинова кислота, Пар, Парафінове масло, Пентан, Перманганат калію, Перхлоретилен, Піридин, Повітря (газ), Пропан (газ), Пропілен (газ), Саліцилова кислота, Силікат натрію (водяне скло), Силікон (масло/жир), Сірка, Сірчана кислота 20%, Сірчана кислота 75-98%, до 260°С, Соляна кислота 10%, Соляна кислота 37%, Спирт етиловий (етанол), Спирти, Стеаринова кислота, стирол, Сульфат алюмінію, Сульфат магнію, Сульфат натрію, Сульфат цинку, Сульфід натрію, Сульфурилхлорид (умови), Тетрагідрофуран (THF), Тип мінерального масла ASTM 1, Тіоніл хлорид, Толуол, Трансформаторне масло (мінерального типу), Трихлоретилен, Уайт-спірити, фенол (карболова кислота), Формальдегід (формалін), Формамід, Фосфорна кислота 40%, Фосфорна кислота 85%, Фреон-12 (R-12), Фреон-134a (R-134a), Фреон-22 (R-22), Фруктові соки, Фталева кислота, Хлор (газ), Хлор (у воді), Хлорангідриди, Хлорат алюмінію, Хлорбензол, Хлорид барію, Хлорид калію, Хлорид кальцію, Хлористий амоній, Хлористий етил (газ), Хлористий натрій, Хлоропрен, Хлоросилани, Хлороформ, Хромова кислота, Целосольв, Циклогексан, Циклогексанол, Циклогексанон, Ціанід натрію, Ціаністий калій, Цукри, Чадний газ (газ), Чорний лікер, Чотирихлористий титан, Щавлева кислота, Яблучна кислота

Газопостачання, Заморозка та охолодження, Клапани, Компресори та насоси, Нафтохімічна промисловість, Паропостачання, Питне водопостачання, Фармацевтична промисловість, Харчова промисловість, Хімічна промисловість

DONIFLON® 2020 – це структурно покращений PTFE прокладковий лист, наповнений кремнеземом. Має чудову хімічну стійкість до різних середовищ, як і DONIFLON® 900E; особливо рекомендується для неорганічних кислот у всіх концентраціях, крім фтористоводневої кислоти. Цей матеріал має покращені характеристики повзучості порівняно зі звичайним матеріалом PTFE. Рекомендується для фармацевтичної та харчової промисловості, а також для СПГ та кріогенних установок.