headphone

Фторопластовый лист DONIFLON 900E

blankФторопластовый лист DONIFLON 900E

 

Состав PTFE (фторопласт)
Цвет Белый

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Фторопластовый лист DONIFLON 900E Типичные значения при толщине 2 мм

Плотность DIN 28090-2 г/см3 0.8
Сжимаемость ASTM F 36J % 55
Восстановление ASTM F 36J % 12
Предел прочности ASTM F152 МПа 32
Стрессоустойчивость DIN 52913
16 ч, 150°С, 50МПа МПа 16
Удельная интенсивность утечки DIN 3535-6 Мг/(с*м) 0.002
Диапазон рН 0-14
Рабочие условия
Минимальная температура °C -200
Максимальная температура °C 260
Давление бар 100

 

 

 

 

Loading...
Давление (bar)

Пиковая температура °C

Минимальная температура

2,4-толуолдиизоцианат, N-метил-пирролидон (NMP), Адипиновая кислота, Азот (газ), Азотная кислота 10%, Азотная кислота 65%, Акриловая кислота, Акрилонітрил, Альдегіди, Алюминат натрия, Алюминий ацетат, Алюміній хлорид, Аміак (газ), Амілацетат, Аміни, Ангідриди, Анізол, Анілін, Аргон (газ), Арсенат свинца, Асфальт, Ацетамид, Ацетат калия, Ацетат меди, Ацетат свинца, Ацетилен (газ), Ацетон, Ацетонітрил, Бензальдегід, Бензин, Бензойна кислота, Бензол, Бикарбонат аммония, Бикарбонат калия, Бикарбонат натрия, Биодизель, Биоэтанол, Бисульфит натрия, Бихромат калия, Борная кислота, Бура, Бутадієн (газ), Бутан (газ), Бутиловый спирт (Бутанол), Винна кислота, Вініліденхлорид, Вінілхлорид (газ), Вода, Водород (газ), Гелий (газ), Гептан, Гидравлическое масло (минеральное), Гидравлическое масло (на основе гликоля), Гидроксид аммония, Гидроксид калия (условия), Гидроксид кальция, Гідравлічне масло (на основі фосфатного ефіру), Гідразин, Гіпохлорит натрію (відбілювач), гликоли, Гліцерин, Декалін, Декстрин, Дибензиловий ефір, Дибутилфталат, Диметилацетамід (DMA), Диметилформамід (DMF), Діоксан, Діоксид сірки (газ), Діфіл (Даутерм А), Дьоготь, Естери, Етан (газ), Етилацетат, Етилен (газ), Етиленгліколь, Етилцелюлоза, Ефіри, Желатин, Залізний купорос, Ізобутан (газ), Ізооктан, Ізопрен, Ізопропіловий спирт (ізопропанол), Їдкий натр (умови), Йодистий калій, Карбонат калію, Карбонат натрію, Квасцы, Керосин, Кетони, Кисень (газ), Крезоли (крезилова кислота), Креозот, Крохмаль, Ксиленол, Ксилоли, Лимонна кислота, Мазут, Малеїнова кислота, Масла (ефірні), Масляна кислота, Метан (газ), Метилен дихлорид, Метилетилкетон (МЕК), Метиловий спирт (метанол), Метилхлорид (газ), Мило, Мідний купорос, Молоко, Молочна кислота, Морська вода/розсіл, Моторне масло, Мурашина кислота 10%, Мурашина кислота 100%, Мурашина кислота 85%, Нафта, Нафта (Сира нафта), Нітрат калію, Нітробензол, Нітрозні гази (NOx), Октан, Олеїнова кислота, Олеум (сірчана кислота, димляча), Олії (рослинні), Оцет, Оцтова кислота 10%, Оцтова кислота 100% (крижана), Пальмітинова кислота, Пар, Парафінове масло, Пентан, Перманганат калію, Перхлоретилен, Піридин, Плавикова кислота 10%, Плавикова кислота 48%, Повітря (газ), Пропан (газ), Пропілен (газ), Саліцилова кислота, Силікат натрію (водяне скло), Силікон (масло/жир), Сірка, Сірчана кислота 20%, Сірчана кислота 98%, Соляна кислота 10%, Соляна кислота 37%, Спирт етиловий (етанол), Спирти, Стеаринова кислота, стирол, Сульфат алюмінію, Сульфат магнію, Сульфат натрію, Сульфат цинку, Сульфід натрію, Сульфурилхлорид (умови), Тетрагідрофуран (THF), Тип мінерального масла ASTM 1, Тіоніл хлорид, Толуол, Трансформаторне масло (мінерального типу), Трихлоретилен, Уайт-спірити, Угарный газ (газ), Углеводороды, Углекислый газ (газ), фенол (карболова кислота), Формальдегід (формалін), Формамід, Фосфорна кислота 40%, Фосфорна кислота 85%, Фреон-12 (R-12), Фреон-134a (R-134a), Фреон-22 (R-22), Фруктові соки, Фталева кислота, Хлор (газ), Хлор (у воді), Хлорангідриди, Хлорат алюмінію, Хлорбензол, Хлорид барію, Хлорид калію, Хлористий амоній, Хлористий етил (газ), Хлоропрен, Хлоросилани, Хлороформ, Хромова кислота, Целосольв, Циклогексан, Циклогексанол, Циклогексанон, Ціанід натрію, Ціаністий калій, Цукри, Чорний лікер, Чотирихлористий титан, Щавлева кислота, Яблучна кислота

Заморозка и охлаждение, Клапаны, Компрессоры и насосы, Нефтехимическая промышленность, Питьевое водоснабжение, Пищевая промышленность, Фармацевтическая индустрия, Химическая промышленность

DONIFLON 900E – материал из терморасширенного PTFE с превосходной химической стойкостью почти ко всем средам за исключением расплавленных щелочных металлов и соединений фтора. Материал рекомендуется для применения в фармацевтической и пищевой промышленности. Имеет превосходную сжимаемость, очень хорошо подходит для соединений чувствительных к давлению, таких как керамических, стеклянных, пластиковых фланцевых соединений и трубопроводов.