headphone

Графітовий лист GRAFILIT EM

Графітовий лист GRAFILIT EM
Графітовий лист GRAFILIT EM
Склад Розширений природний графіт (>99% чистоти), розширена вставка з нержавіючої сталі (AISI 316L; 0,15 мм)
Колір чорний
Дозволи та відповідності ABS, DNV GL, DVGW DIN 3535-6, FIRE SAFE ISO 10497, TA Luft (VDI 2440)
Розміри листа (мм): 1000 x 1000 | 1500 x 1500
Товщина (мм): 1,5 | 2,0 | 3.0

Типові значення для товщини 1,5 мм

Щільність DIN 28090-2 г/см 3 1.4
Щільність (простий графіт) DIN 28090-2 г/см 3 1.0
Загальний вміст сірки ASTM D5016 ppm /
Вміст хлоридів, що вимиваються FSA NMG 202 ppm 20
Вміст фтору, що вимивається FSA NMG 203 ppm 20
Вміст галогенів, що вимиваються /
Зольність DIN 51903 % ≤1
Втрата ваги (повітря, 670°C, 4 години) DIN 28090-2 %/год <4
Стисливість ASTM F36A % 35
Відновлення ASTM F36A % 20
Міцність на розрив ASTM F152
Поздовжній МПа /
Поперечна МПа /
Залишкова напруга DIN 52913
50 МПа, 300°C, 16 год МПа 49
Питома швидкість витоку DIN 3535-6 мг/(с·м) <0,02
Збільшення товщини ASTM F146
Олія IRM 903, 150°C, 5 год % /
ASTM Паливо B, 23°C, 5 год % /
Модуль стиснення DIN 28090-2
При кімнатній температурі: ε KSW % 32
При підвищеній температурі: ε WSW/300°C % 2.5
Повзуче розслаблення DIN 28090-2
При кімнатній температурі: ε KRW % 4.5
При підвищеній температурі: ε WRW/300°C % 3.5
Умови роботи
Мінімальна температура °C/°F -200/-328
Максимальна безперервна температура
– в окислювальній атмосфері °C/°F 550/1022
– у відновній або інертній атмосфері °C/°F 700/1292
Максимальний тиск бар/псі 150/2175

PT діаграми EN 1514-1, тип IBC, PN 40, DIN 28091-2 / 3,8, 1,5 мм

Пара або гази

Графітовий лист GRAFILIT EM

Рідини

Графітовий лист GRAFILIT EM

Агресивні гази

Графітовий лист GRAFILIT EM

Діаграми PT Графітовий лист GRAFILIT EM вказують на максимально допустиму комбінацію внутрішнього тиску та робочої температури, яка може бути одночасно застосована до даної товщини прокладок, розміру та класу герметичності. Враховуючи широке розмаїття застосувань прокладки та умов експлуатації, ці значення слід розглядати лише як орієнтир для правильного складання прокладки. Загалом, більш тонкі прокладки демонструють кращі PT властивості.
  • Загальна придатність – згідно звичайних методів монтажу та хімічної сумісності
  • Умовна придатність – Відповідні заходи забезпечують максимальну продуктивність конструкції з’єднання та встановлення прокладки. Рекомендується технічна консультація
  • Обмежена придатність – технічна консультація обов’язкова.

ХІМІЧНА СТІЙКІСТЬ GRAFILIT EM

Наведені тут рекомендації призначені як орієнтир для вибору відповідного типу прокладки. Оскільки функція та довговічність продуктів залежать від низки факторів, дані не можуть використовуватися для підтвердження будь-яких гарантійних вимог. Якщо існують спеціальні правила затвердження типу, їх необхідно дотримуватися.

Loading...
Тиск (bar)

Галузь застосування

, , , , , , , , , , , , ,

2,4-толуолдіізоціанат, N-метил-піролідон (NMP), Адипінова кислота, Азот (газ), Азотна кислота 10%, Азотна кислота 65% (умови), Акрилова кислота, Акрилонітрил, Альдегіди, Алюмінат натрію, Алюміній ацетат (умови), Аміак (газ), Амілацетат, Аміни, Ангідриди, Анізол, Анілін, Аргон (газ), Арсенат свинцю, Асфальт, Ацетамід, Ацетат калію, Ацетат міді, Ацетат свинцю, Ацетилен (газ), Ацетон, Ацетонітрил, Бензальдегід, Бензин, Бензойна кислота, Бензол, Бікарбонат амонію, Бікарбонат калію, Бікарбонат натрію, Біодизель, Біоетанол, Бісульфіт натрію, Борна кислота, Бура, Бутадієн (газ), Бутан (газ), Бутиловий спирт (Бутанол), Винна кислота (умови), Вініліденхлорид, Вінілхлорид (газ), Вода, Водень (газ), Вуглеводні, Вуглекислий газ (газ), Галун (умови), Гас, Гелій (газ), Гептан, Гідравлічне масло (мінеральне), Гідравлічне масло (на основі гліколю), Гідравлічне масло (на основі фосфатного ефіру), Гідразин, Гідроксид амонію, Гідроксид калію, Гідроксид кальцію, Гліколі, Гліцерин, Декалін, Декстрин, Дибензиловий ефір, Дибутилфталат, Диметилацетамід (DMA), Диметилформамід (DMF), Діоксан, Діоксид сірки (газ) (умови), Діфіл (Даутерм А), Дьоготь, Естери, Етан (газ), Етилацетат, Етилен (газ), Етиленгліколь, Етилцелюлоза, Ефіри, Желатин, Залізний купорос, Ізобутан (газ), Ізооктан, Ізопрен, Ізопропіловий спирт (ізопропанол), Їдкий натр, Йодистий калій, Карбонат калію, Карбонат натрію, Кетони, Кисень (газ), Крезоли (крезилова кислота), Креозот, Крохмаль, Ксиленол, Ксилоли, Лимонна кислота (умови), Мазут, Малеїнова кислота, Масла (ефірні), Масляна кислота, Метан (газ), Метилен дихлорид, Метилетилкетон (МЕК), Метиловий спирт (метанол), Метилхлорид (газ), Мило, Мідний купорос, Молоко, Молочна кислота (умови), Морська вода/розсіл (умови), Моторне масло, Мурашина кислота 10% (умови), Мурашина кислота 100% (умови), Мурашина кислота 85% (умови), Нафта, Нітрат калію, Нітробензол, Нітрозні гази (NOx) (умови), Октан, Олеїнова кислота, Олії (рослинні), Оцет, Оцтова кислота 10% (умова), Оцтова кислота 100% (крижана), Пальмітинова кислота, Пар, Парафінове масло, Пентан, Перманганат калію (умови), Перхлоретилен, Піридин, Повітря (газ), Пропан (газ), Пропілен (газ), Саліцилова кислота, Силікат натрію (водяне скло), Силікон (масло/жир), Сірка (умови), Сірчана кислота 20% (умови), Соляна кислота 10% (умови), Соляна кислота 37% (умови), Спирт етиловий (етанол), Спирти, Стеаринова кислота, стирол, Сульфат алюмінію, Сульфат магнію, Сульфат натрію, Сульфат цинку, Сульфід натрію, Тетрагідрофуран (THF), Тип мінерального масла ASTM 1, Толуол, Трансформаторне масло (мінерального типу), Трихлоретилен, Уайт-спірити, фенол (карболова кислота), Формальдегід (формалін) (умови), Формамід, Фреон-12 (R-12), Фреон-134a (R-134a), Фреон-22 (R-22), Фруктові соки, Фталева кислота, Хлор (газ) (умови), Хлор (у воді) (умови), Хлорангідриди (умови), Хлорат алюмінію (умови), Хлорбензол, Хлорид барію (умови), Хлорид калію, Хлорид кальцію (умови), Хлористий амоній (умови), Хлористий етил (газ), Хлористий натрій, Хлоропрен, Хлоросиланит (умови), Хлороформ, Целосольв, Циклогексан, Циклогексанол, Циклогексанон, Ціанід натрію, Ціаністий калій, Цукри, Чадний газ (газ), Чорний лікер (умови), Щавлева кислота (умови), Яблучна кислота (умови)

Автомобільна та моторобудувальна промисловість, Висока температура доп., Газопостачання, Електростанція, Загальне застосування, Заморозка та охолодження, Клапани, Компресори та насоси, Нафтохімічна промисловість, Паперова та целюлозна промисловість, Паропостачання, Системи опалення, Суднобудування, Хімічна промисловість

GRAFILIT ® EM — це прокладковий матеріал на основі розширеного графіту з розширеним армуванням з нержавіючої сталі для високих робочих тисків, включаючи циклічні навантаження. Рівномірний розподіл поверхневого тиску забезпечує чудові термомеханічні властивості та характеристики ущільнення, а також підвищує стійкість до вибуху. Він особливо підходить для високотемпературних застосувань у нафтохімічній промисловості та подачі пари.